. . محبت جوئے شیرِ کُن ، محبت سلسبیلِ حق محبت اَبرِ رَحمت ہے ، محبت حوضِ کوثر ہے . . .


.
.
محبت جوئے شیرِ کُن ، محبت سلسبیلِ حق
محبت اَبرِ رَحمت ہے ، محبت حوضِ کوثر ہے
.
.
.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *