. . ظریف اَبرُو: غضب ، غمزہ ، غصہ ، غور ، غزل گھمنڈ ، قوس ، قضا ، عشق ، طنز ، نیم سخی . . .


.
.
ظریف اَبرُو: غضب ، غمزہ ، غصہ ، غور ، غزل
گھمنڈ ، قوس ، قضا ، عشق ، طنز ، نیم سخی
.
.
.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *