. . سیاہ زُلف: گھٹا ، جال ، جادُو ، جنگ ، جلال فُسُوں ، شباب ، شکارَن ، شراب ، رات گھنی . . .


.
.
سیاہ زُلف: گھٹا ، جال ، جادُو ، جنگ ، جلال
فُسُوں ، شباب ، شکارَن ، شراب ، رات گھنی
.
.
.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *