. . زَمینی برق ، برقِ حُسن ، حُسنِ شوق ، شوقِ غم غمِ خوش رَنگ ، رَنگِ گُل ، گُلِ گُلنار ہے لیلیٰ . . .


.
.
زَمینی برق ، برقِ حُسن ، حُسنِ شوق ، شوقِ غم
غمِ خوش رَنگ ، رَنگِ گُل ، گُلِ گُلنار ہے لیلیٰ
.
.
.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *